Scroll Top

Polityka prywatności oraz polityka plików Cookies serwisu lafarfalla.pl

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu ubrań poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest La Farfalla Anna Dobrzańska z siedzibą w Warszawie 01-237, ul. Ordona 12F/49, NIP 8361785050 REGON 382739054.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje: (imię i nazwisko, adres dostawy przesyłki, adres email oraz numer telefonu);

– poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu płatności, wskazania celu dostawy odzieży.

7. Zebrane dane osobowe są przechowywane przez 30 dni.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, są udostępniane osobom trzecim w celu realizacji zamówienia:

– w celu realizacji płatności elektronicznej firmie  ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

– w celu dostarczenia zamówienia do klienta firmie UPS Polska Sp. z o.o. , ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa lub firmę InPost sp. z o.o., EQUAL BUSINESS PARK Budynek B, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków.

9. Do danych osobowych zawartych w formularzu przysługuje wgląd w formie elektronicznej osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji, poprawiania, kasowania i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie poprzez kontakt z firmą. Klientom serwisu lafarfalla.pl przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Dane kontaktowe podane zostały na stronie kontakt dostępnej pod adresem internetowym https://lafarfalla.pl/kontakt/.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis lafarfalla.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12.  W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Pliki Cookies

1.         Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.         Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • marketingowych (remarketing)
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  • zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3.         Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

4.         Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5.         Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL